2.1 Мрежови комуникации в TCP/IP.

Протоколният стек Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) е стандарт за комуникация в компютърните мрежи заради своята гъвкавост и удобство.

Той представлява съвкупност от протоколи и приложения, които работят на различни логически слоеве, като всеки слой отговаря за различен аспект на комуникацията.

TCP/IP Internet моделът е съставен от 4 слоя, като TCP/IP слоевете са сравнени със съответните им 7 слоя при OSI (Open Systems Interconnection ) модела.

фиг. 2.1 Съпоставка на OSI И TCP/IP модела

Ето и кратко описание на слоевете в TCP/IP модела:

  • Приложен слой: осигурява трансфер на файлове, бази данни и съобщения, принтерни и терминални услуги. Някои от протоколите, които работят на този слой са: HyperText, Transfer Protocol (HTTP), Telnet, File Transfer Protocol (FTP) и Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).
  • Транспортен слой: осигурява комуникация от една крайна точка до друга крайна точка (end-to-end) между процеси, изпълнявани на различни хостове. Предоставя на по-горните слоеве услуги със или без установяване на свързаност (connection-oriented или connectionless), в зависимост от застъпените протоколи. Слоят използва номера на клиентски и сървърски портове, за да идентифицира различните процеси, изпълнявани на този хост. Там се сегментират данните, подадени му от сесийният слой, назначавайки пореден номер на всеки сегмент, с цел правилното им подреждане от получателя. Слоят организира потока от данни и осигурява контрол при положение, че сесията е с установяване на свързаност. Протоколи, отнасящи се към транспортният слой, са TCP и UDP (като първият осигурява надеждност, а вторият бързина при трансфера на данните).
  • Интернет (мрежов) слой: една от основните му функции е задаването на логически адреси на източник и местоназначение, както и определяне на най-добрият път за маршрутизиране на данните между мрежите. Също така е отговорен и за откриването и уведомяване за грешки, разделянето и събиране на пакетите на рамки. Последното се случва точно в този слой, защото различните мрежови технологии имат различни изисквания за максимална дължина на пакетите – Maximum Transmission Unit – MTU). Протоколите, които се използват в този слой, са Internet Protocol (IP), Internet Control, Message Protocol (ICMP) и Address Resolution Protocol (ARP).
  • Слой на мрежовия достъп: При него можем да включим мрежовите карти и драйверите на устройствата. Те представляват физическия интерфейс към мрежовата среда. Този слой контролира хардуера, капсулира в рамки (фреймове) и изпраща идващите от по-горния IP слой пакети, приема и разкодира пристигащите.

Разделените на слоеве протоколи са замислени така, че всеки слой при получателя приема данните, изпратени от същият този слой и при подателя. Всеки слой си комуникира само със съответният от отдалеченият хост и не се интересува от параметрите или формата използвани в слоевете под и над него, както е илюстрирано на фигура 2.2:

фиг. 2.2

При предаване данните преминават по посока от горе надолу: от приложния към транспортния, мрежовия и каналния (data link) слой и всеки протокол слага своя заглавна част (header) и “опашка” (trailer) на пакета, капсулирайки по този начин потребителските данни, заглавията и опашките на по-горните протоколи. При системата, която получава информацията, тези хедъри се премахват при преминаването на данните от по-долен слой към по-горен. Този метод е много гъвкав, защото по-горните слоеве нямат нужда да знаят каква технология се използва отдолу.

фиг. 2.3 Схема за капсулиране при протоколните слоеве.

Публикувано от: marsislav

Казвам се Мирослав Костадинов.
Завърших бакалавърската си програма в Бургаски Свободен Университет през 2013 година, специалност “Информатика и компютърни науки”.
След което завърших магистърска програма в същия университет, специалност “Информационна сигурност”, като в моят блог може да прегледате дипломната ми работа,
която защитих пред Държавна Изпитна Комисия .
През бакалаварската си програма съм изучавал дисципини като компютърни мрежи, изкуствен интелект, операционни системи, компютърни архитектури,
компютърна периферия и WEB приложения.
В процеса на обучение наблегнах на следните технологии: PHP, SQL, JavaScript, HTML, CSS.
През магистърската си програма съм
изучавал дисциплини като Мрежова сигурност, маршрутизация в компютърните мрежи, сигурност в интернет приложенията.

Работил съм като Front-end разработчик във фирми \"ThunderBox\" и \"The Viking\" като дейността на първата бе създаването и модифицирането на Wordpress теми и плъгини,
а на втората - създаването на Joomla теми и WEB сайтове изградени без помощта CMS платформа. В момента работя като WEB разработчик с ASP.NET.

Всички разработки са съобразени с функционалността и визията
изисквани от клиента. За целта използвам следните технологии: PHP (функции предоставени от CMS средата), jQuery, Vanilla JavaScript, HTML5, CSS3, ASP .NET

През свободното си време работя на на свободна практика, като изграждам и поддържам WEB сайтове и приложения.

Всички проекти в портфолиото съм изработил изцяло самостоятелно в свободното си време. Успях да превърна хобито си в професия.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *