Информация за продукта


Многоезичен сайт предоставящ информация за верига хотели "Анел" . 
Сайтът разполага с  виртуална разходка и система за онлайн  резервация на стая.

Изграден е чрез Wordpress CMS, като темата е модифицирана според желанието на клиента. 


Завършен : декември, 2021 г.

Технологии: HTML5/CSS3/JS/PHP/MySQL

Клиент: Анел

Имате въпроси?

Пишете ми!