Информация за продукта


Безплатна тема за Wordpress разработена от нулата. Темата предлага множество възможности за персонализиране, достъпни чрез стандартния панел на Wordpress (Customize),
Изходният и код може да намерите в моят GitHub профил. 

Завършен : април, 2019 г.

Технологии: HTML5/CSS3/JS/PHP/MySQL

Клиент: :)

Имате въпроси?

Пишете ми!