Информация за продукта


Онлайн магазин за системи за сигурност на фирма "TechTronix", град София.

Разработен е чрез Wordpress CMS, като темата е модифицирана според желанието на клиента.


Завършен : юни, 2015 г.

Технологии: HTML5/CSS3/JS/PHP/MySQL

Клиент: TechTronix

Имате въпроси?

Пишете ми!